Etik Kurulu


Sayı     : 2009/ 75

Konu   : Etik Komisyonu Hak.

İlgi      : Konfederasyonumuzun 2008/ 115 sayılı genelgesi

Bilindiği üzere, 5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren " Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde Etik Komisyonları oluşturulmuştur.

Etik Komisyonları, Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek ve karşılaşılanın etik sorunlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 01.12.2008 tarih 154 sayılı yazı ile Konfederasyonumuza intikal eden yazıya istinaden, internet sitesi bulunan odalarımız tarafından Oda Etik Komisyonlarını tanıtıcı bir bölüme yer verilmesi, bugüne kadar yapılan çalışmalarına ilişkin Faaliyet Raporu hazırlayarak 2009 yılı Ocak ayı sonuna kadar bu bölümde yayınlanması; ayrıca takip eden yıllar içinde de aynı uygulamanın sürdürülmesi ifade edilmiş olup konuyla ilgili gereği hususunu rica ederiz.